DMCA-beleid

U kunt verzoeken om verwijdering van materiaal waarop u auteursrechtelijk beschermd bent. Als u dergelijk materiaal hier vindt of waarnaar wordt gelinkt, kunt u contact met ons opnemen en om verwijdering vragen.

De volgende elementen moeten worden opgenomen in uw inbreuk op auteursrecht claim:

1. Geef bewijs van de bevoegde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

2. Geef voldoende contactgegevens zodat we contact met u kunnen opnemen. U moet ook een geldig e-mailadres vermelden.

3. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.

4. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

5. Moet worden ondertekend door de bevoegde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

Stuur de schriftelijke inbreukmelding naar de e-mail:

[e-mail beveiligd] 

Het duurt twee werkdagen om auteursrechtelijk beschermd materiaal te verwijderen.